Wyjazdy i szkolenia integracyjne - organizować czy nie? Czy jest sens wydawać pieniądze na budowanie zgranego zespołu, który pewnego dnia, dla własnej obrony, może stanąć solidarnie przeciwko pracodawcy?Dlaczego pracodawcy praktykują, pomimo kryzysu, w swoich firmach masowo imprezy integracyjne?

- Widzą w tym korzyści dla firmy, nie chcą odbiegać od ogólnie przyjętych standardów, a także ulegają pewnym trendom, czy też bogatej ofercie tego typu imprez na rynku. Podczas takich spotkań pracodawcy mogą komunikować się „na żywo” z całą grupą, co jest szczególnie ważne dla instytucji rozproszonych geograficznie. Wiele osób w firmach niechętnie jednak w tych imprezach uczestniczy. Czy takie spotkania są potrzebne pracownikom? A może to jest integracja trochę na siłę? - Idea imprezy integracyjnej niesie w sobie pewną sprzeczność. Należy dobrze się bawić - integrować w ramach obowiązków zawodowych, w obecności szefa lub zewnętrznych obserwatorów, którzy nierzadko są zobowiązani do stworzenia raportu z przebiegu takiego wyjazdu czy szkolenia. Nic dziwnego, że u niektórych taka propozycja budzi opór. Flores,_velas_y_piedras_muralesyvinilos_48780391__Monthly_XXL Jaki wpływ na funkcjonowanie firmy ma integrowanie zatrudnionych, co ma z tego pracodawca? - Korzyści są wyraźne, gdy zespół jest nowy, pojawiają się w nim nowe osoby, a sama integracja nie zawiera ukrytych celów, takich jak ocena i selekcja pracowników. Pracodawca może zyskać lepiej współpracującą ze sobą grupę i lepszą atmosferę w firmie, co z kolei podnosi motywację zatrudnionych do wykonywania zadań. Dużą korzyść niesie też możliwość zebrania całego zespołu w tym samym czasie i miejscu, oraz przeprowadzenie potrzebnego, wartościowego szkolenia. Integracja to możliwość bezpośrednich spotkań w instytucjach rozproszonych geograficznie - na gruncie oficjalnym z menedżerami, a nieformalnie z kolegami z innych oddziałów. Od pracownika zależy, czy wykorzysta tę okazję w celach biznesowych, czy poprzestanie na zabawie. Czy umiejętność działania w grupie, przećwiczona na integracyjnym zgrupowaniu daje o sobie znać, gdy firma staje przed dużym wyzwaniem i wymaga silnego zaangażowania całej załogi? Jak to zadziała przy poważnych kłopotach, wymagających od pracowników wyrzeczeń? - Umiejętność działania w grupie kształtuje się, jak już mówiliśmy, podczas całego procesu tworzenia się grupy i zmian, przez które firma przechodzi. Zależy ona w dużym stopniu od właściwego kierowania zespołem i zarządzania całą organizacją, a także od indywidualnych zdolności współpracy jej członków. Wyjazd integracyjny może jedynie wzmocnić dotychczas wypracowane sposoby współdziałania lub być wstępem do pracy nad dalszymi. Ale uwaga! - taka formuła może również zachwiać równowagą grupy, pokazać jej członków w nowych, czasem zaskakujących rolach, lub uwidocznić braki współpracy. imprezy-integracyjne Co dla pracodawcy oznacza solidarność pracownicza, zbudowana bądź wzmocniona podczas zorganizowanych imprez? Jaki ma on z niej zysk? - Solidarność grupy czy dobra współpraca w zespole, motywuje do działania i sprzyja identyfikacji z firmą. W obliczu zmian, przez jakie ona przechodzi, szczególnie związanych z redukcją etatów, będzie czynnikiem utrudniającym podjęcie takich decyzji. Nie ma sensu koszt integracji w przypadku zwolnień, dopiero po redukcjach może mieć ogromne znaczenie. Zwalnianie ludzi w dobrze współpracującym zespole zawsze będzie oznaczało stratę i konieczność tworzenia czegoś od początku. Czy to oznacza, żeby nie inwestować w budowanie dobrego zespołu?  To tak, jakby czynić założenie, że nie warto tworzyć związku, bo może się rozpaść. A może z punktu widzenia interesów całej firmy, jej trwania na rynku, powinno być przede wszystkim uczenie pracowników, jak wspólnie radzić sobie w ciężkich chwilach? - Impreza integracyjna może służyć lepszej komunikacji, w tym motywowaniu do większego wysiłku. Mobilizuje do głębszego zaangażowania w sytuacjach przełomowych dla firmy. Jednak to nie sama impreza temu służy, tylko przedstawiona przy tej okazji strategia. Prezentacja planów firmy „na żywo” daje pracownikom możliwość dopytania o szczegóły lub mniej oficjalnych rozmów na ten temat, np. przy stole. W ten sposób kierownictwo ma szansę, by budować wiarygodność i zaufanie do swojego planu. Oczywiście nie każdej osobie przypasuje poszczególna forma integracji, czasami wystarczy posłać grupę ludzi i również może być bardzo miło. Ciekawych ofert możemy szukać w Internecie, z mojej strony mogę polecić stronę taakiprezent.pl, gdzie poza wyjazdami są również eventy. Dzięki wspomnianej ofercie można spędzić marzenia poszczególnego pracownika np. za wyjątkowe osiągniecia, zaangażowanie w pracę bądź inne cechy które wyróżniają go na tle grupy.