Tak jak każdy człowiek potrzebuje tlenu do życia tak każdy e-biznes potrzebuje do życia odwiedzających. Kupowanie ruchu to nadal najbardziej popularna metoda marketingu internetowego. Czy jest jednak najbardziej skuteczna?   Aby odnieść sukces w biznesie internetowym nie wystarczy sprowadzić internautów na stronę, trzeba ich jeszcze przekształcić w klientów. Odsetek osób dokonujących zakupu nadal jest niewielki i wynosi średnio ok 2-3%. Oczywiście poziom konwersji jest różny w zależności od branż, produktu, strony. Zadaniem e-biznesu staje się więc nie tylko sprowadzanie coraz to nowych odwiedzających, ale głownie przekształcenie jak największej liczby użytkowników w kupujących.   Dwa najlepsze sposoby na zwiększanie konwersyjności (odsetka kupujących versus odwiedzających) to:

  • Poprawa web usability i funkcjonalności serwisu
  • Remarketing
Przyjrzyjmy się prostej symulacji, która pokazuje korzyści z podnoszenia konwersyjności versus kupowania nowego ruchu w serwisie.
  • Sprowadzenie 1 użytkownika na serwis: 1 zł
  • Średnia wartość koszyka (AOV): 200 zł
  • Poziom konwersji : 3%
  • Sytuacja wyjściowa: kupujemy 10 000 użytkowników, co kosztuje nas 10 00 PLN.

Zobaczmy co stanie się w przypadku kupienia większej ilości ruchu (Sytuacja B) a co w przypadku zwiększenia konwersji z 2 do 6% (Sytuacja C). Która z tych technik jest bardziej opłacalna?  

Sytuacja A Sytuacja B Sytuacja C
Ruch 10 000 20 000 10 000
Poziom konwersji 2% = 200 osób 2% = 400 osób 6% = 600 osób
AOV 200 PLN 200 PLN 200 PLN
Przychody 40 000 80 000 120 000
Koszty 10 000 20 000 10 000 – kupienie ruchu20 000* – Web usability i  remarketing
Przychody po odliczeniu kosztów 30 000 60 000 90 000
Opracowanie własne

*Zakładany koszt pracy nad zwiększeniem konwersji (Web usability + remarketing)   Jak widać sytuacja C jest najbardziej opłacalna, gdyż mamy największy przychód po odliczeniu kosztów. Przedstawiona symulacja daje ogólne spojrzenie na możliwości jakie niesie wykorzystanie web usability i remarketingu do zwiększania konwersji. Jak widać są to sposoby tańsze i przynoszące lepszy efekt niż zwiększanie ilości odwiedzających.   Uogólniając, kupowanie ruchu jest potrzebne, ale jest drogie i daje nietrwałe efekty. Natomiast podnoszenie konwersyjności jest tańsze i na pewno trwalsze (efekty stałe).