Training within industry (TWI) to program szkoleniowy dla menedżerów, wpisujący się w koncepcję Lean Management ("Szczupłe zarządzanie"). Dzisiaj wiele firm z całego świata stara się wdrożyć u siebie tę metodę zarządzania, naśladując japońskie firmy takie jak Toyota czy Honda.

W polskich firmach bardzo popularne jest to, co japońscy menedżerowie określają mianem Kaizen - system oparty na zgłaszaniu drobnych poprawek bezpośrednio przez pracowników produkcyjnych. W wielkich firmach, jak Toyota czy Honda, funkcjonuje to jednak inaczej. Tu główny nacisk położony jest na to, aby kadra zarządzająca na produkcji (brygadziści, mistrzowie) się ciągle doskonaliła. To właśnie od nich zależy rozwój i motywacja pracowników. Jest to kwestia bardzo ważna, która ciągle jak na razie szwankuje w Polsce. W naszym kraju kadra niższego szczebla posiada, co prawda, dużą wiedzę techniczną i teoretyczną, brakuje jej jednak umiejętności zarządzania pracownikami produkcyjnymi, rozwiązywania sporów personalnych, instruowania podwładnych, doskonalenia metod pracy.

twi

Odpowiedzą na ten problem może być z całą pewnością program szkoleniowy Training within industry (TWI). Program ten został wprowadzony już podczas II wojny światowej w USA, jednak na długi czas o nim zapomniano. W ostatnich latach zyskuje jednak na popularności. Kiedy w czasie II wojny światowej przedsiębiorstwa musiały zatrudniać kobiety i młodzież, należało szybko przeszkolić nową kadrę i pracowników. Amerykańscy naukowcy opracowali wtedy program szkoleniowy dla brygadzistów i kadry zarządzającej, który dzisiaj jest podstawą programu TWI. Skupia się on na kształtowaniu trzech podstawowych umiejętności, kluczowy dla kadry zarządzającej produkcją: umiejętność instruowania pracowników, umiejętność doskonalenia metod pracy oraz umiejętność przywództwa, czyli budowania dobrych relacji podwładnych z pracownikami.

Program Training within industry odniósł spektakularny sukces, przyczyniając się do znacznego skrócenia czasu szkolenia i znaczne zwiększenie wydajności pracy w znakomitej większości przedsiębiorstw, które go realizowały. Często szkolenie nowych pracowników polega na tym, że wykonują oni czynności, które powtarzają po przełożonych, bez świadomości, dlaczego należy wykonywać je właśnie tak. Jeszcze gorzej jest w sytuacji, gdy przełożony opowiada jedynie teoretycznie swojemu pracownikowi o tym, co należy wykonać, lub odesłanie do materiałów szkoleniowych, co jest równoznaczne z pozostawieniem pracownika samego sobie. Program TWI uczy, jak nie popełniać tych błędów, jak skutecznie przeszkolić kadrę zarządzającą. Więcej o założeniach programu można przeczytać tu: http://lean.org.pl/w-czym-moze-mi-pomoc-twi/.