Nasze komputery, tablety i telefony zawierają mnóstwo danych, które są prywatne, a nawet poufne. Gromadzone w pamięci informacje są bardzo istotne dla posiadacza sprzętu. Czy przekazując swój sprzęt do naprawy możemy czuć się bezpieczni? Wszak oddajemy w obce ręce sporą ilość danych o nas samych. W sieci krąży mnóstwo historii z mniej uczciwych serwisów, których pracownicy postanowili zajrzeć w zgromadzone dane użytkownika. Na szczęście, takie przypadki są już rzadkością, zaś serwisy napraw poważnie podchodzą do ochrony danych.

Bezpieczeństwo danych zapewnia polskie prawo. Mówi o tym Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku. W ustawie możemy przeczytać, że naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych w postaci ich przetwarzania podlega karze grzywny, albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Firmy państwowe, które dysponują dużą ilością poufnych informacji mają podpisaną umowę stałą z jednym serwisem, który zajmuje się naprawą sprzętu. Ograniczenie do jednej firmy zewnętrznej wykonującej niezbędne naprawy i konserwację ułatwia identyfikację sprawcy podczas ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Serwisy oferują różne sposoby naprawy, dzięki którym klient będzie czuł się bezpieczny. Jednym ze sposobów jest zostawienie dysku twardego u klienta. Czasami trzeba wymienić lub naprawić jedną konkretną część. Jest ona wówczas wymontowywana i tylko ten jeden element wędruje do serwisu. Bywa, że klient chce osobiście sprawować piecze nad bezpieczeństwem danych w trakcie naprawy, w takim wypadku serwisowanie odbywa się u niego w domu. W większych serwisach wszyscy pracownicy muszą podpisać umowy lojalnościowe, w których zobowiązują się do dbania o  bezpieczeństwo danych i poszanowania informacji. Nowością jest wprowadzona niedawno usługa „incognito”, która zapewnia klientowi pełną anonimowość. Klient oddaje swój sprzęt, ale nie podaje nazwiska. Zostawia za to wymyślone przez siebie hasło – klucz oraz numer telefonu. Po naprawie komputer może być odebrany przez dowolną osobę, która poda poprawne hasło oraz okaże protokół przyjęcia naprawy. Po odbiorze sprzętu hasło jest natychmiast kasowane. Dodatkowo, na życzenie klienta serwis może wymontować dysk, który po naprawie jest oczywiście z powrotem wkładany na miejsce. W przypadku tego typu usługi, do komputera ma dostęp tylko znikoma ilość pracowników. Serwisy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że klienci zwracają uwagę na ich uczciwość. Wiedzą też,  że opinie łatwo nadszarpnąć, a wieści w sieci roznoszą się błyskawiczne i pozostają w niej na długo.