W dniach 16 -18 czerwca odbyła się we Wrocławiu XV Konferencja Lean Management dla produkcji i usług. Uczestniczyło w niej pięciu zagranicznych gości specjalnych.   Konferencja Lean stanowi najważniejsze w ciągu roku spotkanie ekspertów i praktyków doskonalących przedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji Lean Management oraz krajowych menadżerów. Jako pierwszy wystąpił jeden z najznakomitszych myślicieli świata Lean – John Y. Shook. Zaprezentował on istotę transformacji organizacji, popierając ja przykładami wyniesionymi z własnej kariery.   Grupy dyskusyjne – nowy sposób na wymian doświadczeń W ciągu pierwszego dnia Konferencji Lean uczestnicy (a było ich niemal pięciuset) utworzyli grupy dyskusyjne. Odbyły się niezwykle intrygujące rozmowy w grupach tematycznych, zainspirowane technologią Open Space. Wymiana doświadczeń tego typu została zorganizowana po raz pierwszy – lecz przyznać należy, iż bardzo przypadła do gustu uczestnikom. W godzinach popołudniowych natomiast przeprowadzono pierwszą z trzech serii tzn. pigułek tematycznych. W jej ramach słuchano prelekcji wspomnianego już Johna Y. Shooka, a także szefa fabryk Siemensa i Boscha w Łodzi, Olivera Giersberga. Prócz nich wystąpili także : Samuel Obara (z Honda Assosciates), Dariusz Frydrych, Mike Orzen oraz Chris Vogel. Andrzej Bielewski przeprowadził zaś niezwykle pouczające warsztaty – „Lean na dobry początek, czyli jak działa szczupła fabryka”.   Na koniec pierwszego dnia Konferencji wystąpił Sammy Obara, podkreślając w swej prelekcji istotność zmiany postaw menadżerów w relacji do przewagi konkurencyjnej firmy. Następnie zaś odbył się uroczysty bankiet połączony z rozdaniem nagród za najlepsze studium Lean w usługach. Rozstrzygnięto też doroczny „konkurs wizytówkowy”. Każdy uczestnik otrzymał egzemplarz książki „Ukryty skarb” Remigiusza Horbala.   konferencja lean Różnorodność tematyczna w praktyce Drugi dzień Konferencji to pięć strumieni konferencyjnych, a w ich ramach prezentacja aż dziesięciu pigułek wiedzy praktycznej. Swe seminaria przeprowadzili : Małgorzata Jakubik wraz z Robertem Kaganem, Yohn Shook oraz Jose Roberto Ferro. Następnie odbyły się bardzo pouczające prezentacje. Pierwsza z nich zatytułowana była „Jak Wielka Trójka zmieniła firmy usługowe w Polsce”, druga zaś „ING od kuchni – kilka przepisów na udany projekt doskonalący”. W dalszej kolejności odbyły się prelekcje innych gości, w tym zagranicznych, między innymi S. Obary oraz M.Orzena. Ostatniego dnia natomiast odbyły się warsztaty prowadzone przez gości z zagranicy, a prócz nich wycieczki do zakładów produkcyjnych Toyoty.