Kontrola jakości połączeń spawanych to nieodłączny element procesu produkcyjnego i jedyny bezpieczny sposób na sprawdzenie ich wytrzymałości konstrukcyjnej przed wprowadzeniem do użytku – przed ich zastosowaniem. Do wykrywania ewentualnych nieciągłości wewnętrznych w materiałach stalowych i innych wykorzystuje się dwie podstawowe grupy badań – badania niszczące i nieniszczące. Skutkiem tych pierwszych jest uszkodzenie lub zupełne zniszczenie badanej próbki. Badania nieniszczące, takie jak badania ultradźwiękowe, są bezpieczne dla kontrolowanej próbki, a przy tym bardzo wygodne w stosowaniu.

Na czym polega metoda ultradźwiękowa?

Do grupy badań nieniszczących, które pozwalają sprawdzić ciągłość wewnętrzną materiałów bez ryzyka ich uszkodzenia, zalicza się zarówno badania radiograficzne, jak i badania ultradźwiękowe. Z uwagi na większą dokładność i łatwość przeprowadzenia, ta druga metoda badawcza cieszy się dzisiaj znacznie większym powodzeniem niż metoda radiograficzna. Poza tym badanie ultradźwiękowe jest tańsze do przeprowadzenia i dysponując odpowiednim sprzętem, można wykonać je w zasadzie w każdym miejscu, nie tylko w przystosowanym do tego celu laboratorium. Obecnie wyróżnia się dwie podstawowe metody badań ultradźwiękami. Pierwsza z nich to metoda dwóch głowic (metoda przepuszczania, często nazywana również metodą cienia). Druga to klasyczna metoda bazująca na zjawisku echa, wykonywana przy pomocy pojedynczej głowicy wysyłającej i odbierającej sygnał ultradźwiękowy.

badania ulradźwiękoweZalety badań z wykorzystaniem metod ultradźwięków

Największym plusem tej specyficznej metody badawczej jest duża uniwersalność jej stosowania. Badania ultradźwiękowe mogą być stosowane w przypadku wielu różnych materiałów, charakteryzują się dużą czułością, a przez to bardzo dużą dokładnością w analizowaniu ewentualnych nieciągłości występujących wewnątrz badanego materiału. Oczywiście skuteczność samego badania w dużym stopniu zależy od doświadczenia osoby wykonującej badanie, a także od jakości samego urządzenia pomiarowego wykorzystywanego do przeprowadzenia badania. Im nowocześniejszy sprzęt, tym większa precyzja pomiarów. Dużą zaletą badań ultradźwiękowych jest także ich cena. Tego typu badania są znacznie tańsze od badań radiograficznych. Jeżeli zależy Ci na kontrolnym sprawdzeniu fragmentu konstrukcji spawanej bez ryzyka jej uszkodzenia podczas badania, metody ultradźwiękowe w połączeniu z innymi metodami nieniszczącymi będą najlepszą możliwą opcją. Takie badania pozwolą na wykrycie ewentualnych nieciągłości, pęknięć i innego rodzaju uszkodzeń znajdujących się na powierzchni badanego materiału, jak również wewnątrz jego struktury. Więcej o badaniach ultradźwiękowych możesz przeczytać na stronie https://de-tech.pl/badania-ultradzwiekowe/.